Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Branca de coneixement
Branca d'enginyeries i arquitectura
Menció/Especialitat
Professionalitzador. Habilita per exercir la professió regulada d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial
Règim de dedicació
Temps complet / Temps parcial
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 ECTS, 4 anys.
Idioma d'impartició
Català, Castellà, Anglès
Places
50
Curs acadèmic
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic
Coordinador/a
Daniel Chemisana
Secretaria
Secretaria de l'EPS (enllaç)